Monday
22
July
2024
Friday, February 5, 20213:31 PM(View: 12726)
1.Vật gì sắc bén nhất? Đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác. 2. Nơi nào xa nhất? Quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ, vậy nên phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới.
Tuesday, March 21, 20179:26 PM(View: 27129)
Còn bao lâu nữa ! Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi. Số đông biến mất đâu rồi; Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn. Đếm kỹ còn mấy trăm tuần; Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau? Thôi thì còn lại ngày nào; Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi. Khác biệt gì cũng thế thôi; Mai kia nằm xuống để rồi được chi. Sao bằng ta cứ vui đi; Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa. Tay với trời cao không thấu nổi. Tuổi già mất bạn cũng mồ côi.
Sunday, March 12, 20178:27 AM(View: 13025)
Chứng từ của cô Anne Sarev, thiếu nữ công giáo người Pháp, về sự trợ giúp hữu hiệu của Thánh Cả Giuse. … Năm ấy tôi bị thất nghiệp, nghèo xơ nghèo xác, nghèo rớt mồng tơi. Một ngày, tôi nhận hóa đơn tiền điện: 1200 quan, tương đương với khoảng 240 mỹ kim! Thật là món tiền khổng lồ đối với người không một đồng xu dính túi như tôi!
WEBSITE STATISTICS
2,319,686,071,854,749,159

CHÂN DUNG 12 THÁNH TÔNG ĐỒ

Monday, October 10, 201112:00 AM(View: 29956)
1thanh_phaolosaint_paulo
Thánh Phaolô - Saint Paul the Apostle

Là vị tông đồ không thuộc Nhóm Mười Hai, nhưng Thánh Phaolô được nhắc đến như cột trụ của Giáo hội sơ khai và mãi là nòng cốt của Giáo hội trên đường lữ hành Đức tin. Cuộc trở lại phi thường của “vị tông đồ dân ngoại” không chỉ nói lên tình yêu của Thiên Chúa đã dẫn đưa thánh nhân trở về, mà còn cho cho thấy nỗ lực đáp trả nồng nhiệt của Ngài, khi minh chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.
2saint_jude

Thánh Tađêô - Saint Jude Thaddeus the Apostle

Em ông Giacôbe và con ông Anphê. Người trong sạch.
Sự chết: Bị múi tên bắn vào năm 72 A.D.
3thanhsimon
Thánh Simon - Saint Simon the Zealot, the Apostle
Người nhiệt thành. Người sự lòng sốt sắng.
Sự chết: Đóng thập giá tại Presta vào năm 74 A.D.
4thanhbatalomeo
Thánh Batôlômêô - Saint Bartholomew the Apostle
Là Natanien, người Cana xứ Galilê, được Philípphê mời đến gặp Giêsu. Người sự tưởng tượng.
Sự chết: Bị đánh, đóng thập giá, và chém đầu theo lịnh của Vua và năm 52 A.D.
5thanhgiocobe_saint_james
Thánh Giacôbê "nhỏ" - Saint James (the Lesser) the Apostle

Con ông Anphê. Người Giai cấp.
Sự chết: Ném xuống núi nhỏ và đánh cho chết vào năm 60 A.D.
6thanhmattheu_saint_matthew
Thánh Matthêu - Saint Matthew the Apostle

Người thu thuế. Người ý chí.
Sự chết: Bị ám sát vào năm 60 A.D.
7thanhgiocobe_saintjames__thegreat_
Thánh Giacôbê "lớn" - Saint James (the Great) the Apostle
Thánh Giacôbê “Lớn” mà chúng ta tôn kính ngày hôm nay (25/7) là anh của thánh Gioan, con của ông Zêbêđê và bà Salômê.
 Người sự xét đoán.
Sự chết: chém đầu tại Giêrusalem vào năm 44 A.D.
8thanhanre_saint_andrew
Thánh Anrê - Saint Andrew the Apostle
Em ông Phêrô. Người sức mạnh.
Sự chết: Trói đến chết vào năm 74 A.D.
9thanhphero_saintpeter
Thánh Phêrô - Saint Peter the Apostle
Anh ông Anrê. Được Chúa gọi là “Peter”, nghĩa là “Đá”. Người sự lòng tin và cậy.
Sự chết: Đóng thập giá đầu xuống đất (trái ngược Chúa Giêsu) vào năm 66 A.D.
10judas_iscariot
Giuđa Iscariot - Judas Iscariot the Apostle

Con ông Simon Ítcariốt. Người phản bội Chúa. Người sự sống.
Sự chết: Thắt cổ từ tử vào năm 33 A.D., sau khi Chúa Giêsu bị bắt.
11saintphilliphe_saintphilip
Thánh Philipphê - Saint Philip the Apostle

Ở Bétsaiđa vùng Galilê. Người quyền lực.
Sự chết: Đóng thập giá tại Heirapole Phryga vào năm 52 A.D.
12saint_toma_saintthomas
Thánh Tôma - Saint Thomas the Apostle
Người thống minh. Được gọi là “Tôma Hồ Nghi”.
Sự chết: Đâm bằng thương tại Corehandal, East Indies vào năm 52 A.D.
13thanhgioan_saint_john
Thánh Gioan - Saint John the Apostle
Em ông Giacôbê và con ông Dêbêđê. Người lòng yêu. Hóa sách Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Sự chết: Bị đày đến Isle of Patmos vào năm 96 A.D.