Wednesday
30
November
2022

Con đường nên Thánh 01

Sunday, January 15, 201212:00 AM(View: 7242)
Con đường nên Thánh dể dàng

(Tác gĩa: LM Paul; Dịch gỉa : Mathias Ngọc Đính, CMC)

Nên thánh là yêu mến Thiên Chúa, làm mọi việc vì lòng yêu mển Thiên Chúa. Trái tim chúng ta được dựng nên để yêu mến Thiên Chúa. Vậy chu toàn công việc theo đúng mục đích nên thì dâu có gì là khó ?...
Friday, November 14, 2014(View: 7454)
Wednesday, October 1, 2014(View: 7314)
Thursday, March 6, 2014(View: 9362)
Monday, December 23, 2013(View: 6822)
Friday, November 8, 2013(View: 6553)
Friday, November 8, 2013(View: 4838)
Thursday, November 7, 2013(View: 4546)
Saturday, March 9, 2013(View: 11148)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5524)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5368)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5413)
Tuesday, January 15, 2013(View: 6635)
Saturday, December 29, 2012(View: 6532)
Saturday, December 15, 2012(View: 6532)
Friday, December 14, 2012(View: 6479)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9993)
Thursday, June 21, 2012(View: 9499)
Sunday, February 26, 2012(View: 7962)
Sunday, February 26, 2012(View: 7902)