Sunday
4
December
2022

Mến Yêu Thánh Thể

Monday, January 16, 201212:00 AM(View: 7658)
Mến yêu Thánh Thể

(Jesus Out Eucharistic Love, Lm. Stephan, OFM - Dịch gỉa : Đồng Tâm, CMC)

Chúa phán với Thánh nữ Gertruđê:“Con hãy tin chắc rằng, kẻ nào đã sốt sắng tham dự bao nhiêu Thánh Lễ, thì Ta sẽ sai đến với người đó bấy nhiêu thánh nhân để an ủi và bênh vực nó trong giờ cuối cùng khi nó sắp lìa đời”.
Friday, November 14, 2014(View: 7470)
Wednesday, October 1, 2014(View: 7329)
Thursday, March 6, 2014(View: 9382)
Monday, December 23, 2013(View: 6840)
Friday, November 8, 2013(View: 6571)
Friday, November 8, 2013(View: 4848)
Thursday, November 7, 2013(View: 4556)
Saturday, March 9, 2013(View: 11166)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5532)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5376)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5421)
Tuesday, January 15, 2013(View: 6642)
Saturday, December 29, 2012(View: 6544)
Saturday, December 15, 2012(View: 6542)
Friday, December 14, 2012(View: 6487)
Wednesday, August 29, 2012(View: 10004)
Thursday, June 21, 2012(View: 9508)
Sunday, February 26, 2012(View: 7973)
Sunday, February 26, 2012(View: 7910)