Sunday
27
November
2022

Lời Yêu Thương

Monday, January 16, 201212:00 AM(View: 7755)
Chúa Giêsu đã ưu ái tuyển chọn 1 nữ tu có cuộc sống rất tầm thường không ai quan tâm đến, để tâm sự và trao gởi những bí nhiệm của Trái Tim Người: Nỗi khổ đau của một Thiên Chúa Tình Yêu bị ruồng bỏ...

Đây là một thông điệp chỉ nói đến Lòng thương xót, lòng nhân hậu và lòng khoan dung.
Chúa đã hứa: Bất cứ ai đọc Lời Yêu Thương này sẽ được ơn hối lỗi và trở về với Chúa.
Friday, November 14, 2014(View: 7446)
Wednesday, October 1, 2014(View: 7306)
Thursday, March 6, 2014(View: 9354)
Monday, December 23, 2013(View: 6812)
Friday, November 8, 2013(View: 6548)
Friday, November 8, 2013(View: 4830)
Thursday, November 7, 2013(View: 4541)
Saturday, March 9, 2013(View: 11126)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5519)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5363)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5407)
Tuesday, January 15, 2013(View: 6630)
Saturday, December 29, 2012(View: 6525)
Saturday, December 15, 2012(View: 6526)
Friday, December 14, 2012(View: 6471)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9985)
Thursday, June 21, 2012(View: 9496)
Sunday, February 26, 2012(View: 7956)
Sunday, February 26, 2012(View: 7897)