Monday
22
July
2024
Friday, February 5, 20213:31 PM(View: 12726)
1.Vật gì sắc bén nhất? Đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác. 2. Nơi nào xa nhất? Quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ, vậy nên phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới.
Wednesday, April 12, 20176:42 PM(View: 19308)
Câu hỏi rất hay, nhưng thực sự để hiểu được nó lại không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới chợt hiểu ra mình sống vì điều gì. Câu hỏi cho vấn đề này, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đang truy tìm đáp án.
Sunday, March 26, 201712:13 AM(View: 23137)
Đột quỵ hay tấn công vào buổi sáng, cần phòng tránh thế nào?
Saturday, March 25, 20179:30 PM(View: 14638)
Bệnh tật chính là khoản bội chi ác tính. Bệnh nặng thì khuynh gia bại sản! Vất vả phấn đấu mấy chục năm. Một cơn bệnh nặng về lại lúc trước. 127Yêu vợ yêu con yêu gia đình. Không yêu sức khỏe cũng như không!
Tuesday, March 21, 20179:26 PM(View: 27129)
Còn bao lâu nữa ! Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi. Số đông biến mất đâu rồi; Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn. Đếm kỹ còn mấy trăm tuần; Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau? Thôi thì còn lại ngày nào; Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi. Khác biệt gì cũng thế thôi; Mai kia nằm xuống để rồi được chi. Sao bằng ta cứ vui đi; Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa. Tay với trời cao không thấu nổi. Tuổi già mất bạn cũng mồ côi.
WEBSITE STATISTICS
2,319,686,071,854,749,159

Khủng hoảng tuổi trung niên_LM Trần Đình Long

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5664)
Wednesday, January 30, 201312:00 AM(View: 6686)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6611)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 7360)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6847)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6290)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5826)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5441)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5445)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5182)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5561)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5410)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5928)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6414)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6044)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5311)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5644)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 8230)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5908)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5627)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5468)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6486)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5381)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5545)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5288)
Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5493)
Sunday, December 30, 201212:00 AM(View: 8013)