Friday
19
April
2024

Tết Sinh Viên 03 _ 2012 (Mom Camera)

Sunday, January 29, 201212:00 AM(View: 116093)
Sunday, October 30, 2011(View: 124417)
Sunday, October 30, 2011(View: 124559)
Sunday, October 30, 2011(View: 130307)
Sunday, October 30, 2011(View: 126097)
Sunday, October 30, 2011(View: 124750)
Sunday, October 30, 2011(View: 119524)
Saturday, October 22, 2011(View: 120965)
Friday, October 21, 2011(View: 117682)
Thursday, September 29, 2011(View: 118861)
Thursday, September 29, 2011(View: 120814)
Sunday, September 25, 2011(View: 123978)
Sunday, September 25, 2011(View: 123079)
Tuesday, September 20, 2011(View: 94790)
Sunday, September 18, 2011(View: 84950)
Saturday, September 17, 2011(View: 82776)
Thursday, September 15, 2011(View: 83552)
Wednesday, September 14, 2011(View: 84982)
Sunday, September 11, 2011(View: 86240)
Saturday, September 10, 2011(View: 84673)
Saturday, September 10, 2011(View: 83917)
Friday, September 9, 2011(View: 84606)
Monday, August 29, 2011(View: 89659)
Monday, August 29, 2011(View: 86740)
Monday, August 29, 2011(View: 85732)
Monday, August 29, 2011(View: 83338)
Monday, August 29, 2011(View: 85422)
Monday, August 29, 2011(View: 85174)
Monday, August 29, 2011(View: 83831)
Monday, August 29, 2011(View: 83592)
Monday, August 29, 2011(View: 81887)
Monday, August 29, 2011(View: 83456)
Tuesday, August 9, 2011(View: 82566)
Tuesday, August 9, 2011(View: 83286)
Tuesday, August 9, 2011(View: 85486)
Tuesday, August 9, 2011(View: 83625)
Tuesday, August 9, 2011(View: 83946)
Tuesday, August 9, 2011(View: 82329)
Tuesday, August 9, 2011(View: 84367)
Monday, August 8, 2011(View: 87701)
Monday, August 8, 2011(View: 88680)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 21913)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49842)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...