Saturday
2
March
2024

Outdoor Shooting Camp 02 _ Jan 2013

Saturday, January 5, 201312:00 AM(View: 75435)
Wednesday, July 21, 2010(View: 75213)
Wednesday, July 21, 2010(View: 75778)
Wednesday, July 21, 2010(View: 69057)
Wednesday, July 21, 2010(View: 66670)
Wednesday, July 21, 2010(View: 67036)
Wednesday, July 21, 2010(View: 69418)
Tuesday, July 20, 2010(View: 90418)
Tuesday, July 20, 2010(View: 91421)
Tuesday, July 20, 2010(View: 72848)
Monday, June 21, 2010(View: 68524)
Sunday, June 20, 2010(View: 70277)
Tuesday, June 1, 2010(View: 65870)
Tuesday, May 18, 2010(View: 63556)
Thursday, April 22, 2010(View: 80595)
Thursday, April 22, 2010(View: 56610)
Thursday, April 22, 2010(View: 63787)
Thursday, April 22, 2010(View: 62418)
Thursday, April 22, 2010(View: 59455)
Thursday, April 22, 2010(View: 59221)
Sunday, March 21, 2010(View: 57313)
Saturday, March 20, 2010(View: 58124)
Saturday, March 6, 2010(View: 56871)
Thursday, March 4, 2010(View: 56684)
Friday, February 26, 2010(View: 57425)
Thursday, December 10, 2009(View: 56462)
Sunday, November 1, 2009(View: 54283)
Sunday, November 1, 2009(View: 52705)
Thursday, September 10, 2009(View: 55167)
Thursday, September 10, 2009(View: 54355)
Friday, August 21, 2009(View: 53595)
Friday, July 3, 2009(View: 54178)
Friday, July 3, 2009(View: 54983)
Friday, May 23, 2008(View: 49550)
Friday, May 23, 2008(View: 50188)
Friday, May 23, 2008(View: 49993)
Wednesday, April 23, 2008(View: 48102)
Thursday, August 23, 2007(View: 48112)
Thursday, August 23, 2007(View: 50141)
Thursday, August 23, 2007(View: 50298)
Monday, July 23, 2007(View: 47077)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 21807)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49764)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...