Monday
15
April
2024

Getty Museum LA 16_Jan 2013 (John & Mom)

Wednesday, January 23, 201312:00 AM(View: 77814)
Monday, February 21, 2011(View: 91053)
Sunday, February 20, 2011(View: 89121)
Sunday, February 20, 2011(View: 86776)
Sunday, February 20, 2011(View: 88318)
Friday, February 11, 2011(View: 87896)
Friday, February 11, 2011(View: 89776)
Friday, February 11, 2011(View: 88535)
Wednesday, February 9, 2011(View: 87748)
Tuesday, February 8, 2011(View: 84127)
Tuesday, February 8, 2011(View: 86165)
Sunday, January 30, 2011(View: 87952)
Sunday, January 30, 2011(View: 85058)
Sunday, January 30, 2011(View: 86811)
Saturday, January 22, 2011(View: 84593)
Saturday, January 8, 2011(View: 87025)
Saturday, January 1, 2011(View: 76607)
Saturday, January 1, 2011(View: 83675)
Saturday, January 1, 2011(View: 78545)
Sunday, December 26, 2010(View: 79023)
Saturday, December 25, 2010(View: 78881)
Saturday, December 25, 2010(View: 78538)
Saturday, December 25, 2010(View: 80034)
Friday, December 10, 2010(View: 78090)
Thursday, December 9, 2010(View: 79149)
Thursday, December 2, 2010(View: 77372)
Sunday, November 14, 2010(View: 76416)
Sunday, October 31, 2010(View: 74075)
Thursday, October 28, 2010(View: 75163)
Thursday, October 7, 2010(View: 77240)
Tuesday, September 28, 2010(View: 73739)
Saturday, September 25, 2010(View: 74565)
Thursday, September 23, 2010(View: 76904)
Saturday, September 18, 2010(View: 72190)
Saturday, September 18, 2010(View: 74699)
Thursday, September 16, 2010(View: 75244)
Monday, September 13, 2010(View: 74587)
Wednesday, September 1, 2010(View: 81532)
Wednesday, August 11, 2010(View: 72890)
Monday, August 9, 2010(View: 71991)
Monday, August 2, 2010(View: 78164)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 21900)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49840)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...