Thursday
30
November
2023

Pacific Open TWD Tournament 03_Feb 9,2013

Tuesday, February 12, 201312:00 AM(View: 67035)
Tuesday, January 1, 2013(View: 69771)
Tuesday, January 1, 2013(View: 70601)
Tuesday, January 1, 2013(View: 71623)
Tuesday, January 1, 2013(View: 73658)
Tuesday, January 1, 2013(View: 72033)
Tuesday, January 1, 2013(View: 71624)
Tuesday, January 1, 2013(View: 70448)
Monday, December 24, 2012(View: 68300)
Sunday, December 23, 2012(View: 66388)
Sunday, December 23, 2012(View: 67373)
Friday, December 21, 2012(View: 71308)
Friday, December 21, 2012(View: 70494)
Friday, December 21, 2012(View: 67480)
Friday, December 21, 2012(View: 69065)
Friday, December 21, 2012(View: 68368)
Sunday, December 9, 2012(View: 68056)
Thursday, December 6, 2012(View: 69084)
Tuesday, December 4, 2012(View: 66773)
Tuesday, December 4, 2012(View: 66420)
Thursday, November 22, 2012(View: 63482)
Thursday, November 22, 2012(View: 63026)
Thursday, November 22, 2012(View: 65614)
Thursday, November 22, 2012(View: 66422)
Wednesday, November 21, 2012(View: 63911)
Tuesday, November 20, 2012(View: 64753)
Sunday, November 18, 2012(View: 70166)
Sunday, November 18, 2012(View: 72232)
Sunday, November 18, 2012(View: 71769)
Sunday, November 11, 2012(View: 64227)
Sunday, November 11, 2012(View: 67499)
Sunday, November 11, 2012(View: 66558)
Saturday, November 10, 2012(View: 65998)
Saturday, November 10, 2012(View: 68065)
Saturday, November 10, 2012(View: 70483)
Friday, November 9, 2012(View: 70661)
Friday, November 9, 2012(View: 71548)
Friday, November 9, 2012(View: 70432)
Sunday, November 4, 2012(View: 75474)
Sunday, November 4, 2012(View: 75044)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 21343)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49390)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...