Monday
22
July
2024

The Flower Fields 02 _ Spring 2013

Monday, May 13, 201312:00 AM(View: 60821)
Saturday, June 1, 2013(View: 66178)
Tuesday, May 21, 2013(View: 60398)
Tuesday, May 21, 2013(View: 60515)
Tuesday, May 21, 2013(View: 58697)
Monday, May 20, 2013(View: 56684)
Wednesday, May 15, 2013(View: 56679)
Monday, May 13, 2013(View: 61082)
Monday, May 13, 2013(View: 61502)
Monday, May 13, 2013(View: 60956)
Monday, May 13, 2013(View: 61376)
Friday, May 3, 2013(View: 62332)
Friday, May 3, 2013(View: 56938)
Friday, May 3, 2013(View: 59744)
Thursday, May 2, 2013(View: 60340)
Tuesday, April 30, 2013(View: 62331)
Monday, April 29, 2013(View: 59674)
Sunday, April 28, 2013(View: 63455)
Sunday, April 28, 2013(View: 63815)
Sunday, April 28, 2013(View: 63074)
Sunday, April 28, 2013(View: 62469)
Sunday, April 28, 2013(View: 63986)
Sunday, April 28, 2013(View: 64254)
Sunday, April 28, 2013(View: 65043)
Sunday, April 28, 2013(View: 66182)
Saturday, April 20, 2013(View: 66105)
Saturday, April 20, 2013(View: 66248)
Saturday, April 20, 2013(View: 66357)
Saturday, April 20, 2013(View: 65683)
Thursday, April 11, 2013(View: 66825)
Friday, April 5, 2013(View: 70541)
Thursday, March 28, 2013(View: 63354)
Monday, March 18, 2013(View: 63744)
Monday, March 18, 2013(View: 65918)
Thursday, March 14, 2013(View: 66938)
Tuesday, March 12, 2013(View: 66761)
Tuesday, March 12, 2013(View: 68903)
Monday, March 11, 2013(View: 68101)
Wednesday, March 6, 2013(View: 69055)
Sunday, February 17, 2013(View: 73906)
Wednesday, February 13, 2013(View: 69910)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 22197)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49994)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...