Monday
15
July
2024

Anthony Birthday 02 _ 2013

Saturday, August 31, 201312:00 AM(View: 61150)
Sunday, February 19, 2012(View: 118387)
Sunday, February 19, 2012(View: 114543)
Sunday, January 29, 2012(View: 116349)
Saturday, January 28, 2012(View: 113409)
Saturday, January 28, 2012(View: 115908)
Saturday, January 28, 2012(View: 114859)
Saturday, January 28, 2012(View: 122618)
Thursday, January 12, 2012(View: 114967)
Thursday, January 12, 2012(View: 111119)
Monday, January 9, 2012(View: 111382)
Saturday, January 7, 2012(View: 114251)
Saturday, January 7, 2012(View: 115102)
Saturday, January 7, 2012(View: 119761)
Monday, January 2, 2012(View: 121728)
Saturday, December 31, 2011(View: 117424)
Saturday, December 31, 2011(View: 117028)
Saturday, December 31, 2011(View: 118464)
Saturday, December 31, 2011(View: 114949)
Saturday, December 31, 2011(View: 113521)
Sunday, December 25, 2011(View: 120283)
Sunday, December 25, 2011(View: 124586)
Sunday, December 25, 2011(View: 119495)
Sunday, December 25, 2011(View: 114588)
Sunday, December 25, 2011(View: 116235)
Tuesday, December 20, 2011(View: 116903)
Monday, December 19, 2011(View: 119969)
Saturday, December 17, 2011(View: 115152)
Friday, December 16, 2011(View: 118388)
Friday, December 16, 2011(View: 118020)
Tuesday, December 13, 2011(View: 119408)
Thursday, November 24, 2011(View: 119607)
Thursday, November 17, 2011(View: 116995)
Thursday, November 17, 2011(View: 120985)
Wednesday, November 16, 2011(View: 126153)
Tuesday, November 15, 2011(View: 124814)
Monday, November 7, 2011(View: 126922)
Monday, November 7, 2011(View: 130325)
Monday, November 7, 2011(View: 122809)
Sunday, October 30, 2011(View: 118540)
Sunday, October 30, 2011(View: 122774)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 22166)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49978)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...