Thursday
28
October
2021

SeaWorld (Mom,Brian & Anthony) 07_July 28,2014

Saturday, August 9, 201412:00 AM(View: 6911)
Saturday, May 31, 2014(View: 5918)
Saturday, May 31, 2014(View: 6040)
Saturday, May 31, 2014(View: 6201)
Thursday, April 24, 2014(View: 5789)
Thursday, April 24, 2014(View: 9245)
Tuesday, April 22, 2014(View: 11140)
Tuesday, April 22, 2014(View: 11369)
Saturday, February 1, 2014(View: 37209)
Saturday, February 1, 2014(View: 39373)
Saturday, February 1, 2014(View: 37660)
Saturday, February 1, 2014(View: 39744)
Wednesday, January 29, 2014(View: 40482)
Tuesday, January 28, 2014(View: 40089)
Wednesday, January 22, 2014(View: 40300)
Monday, January 20, 2014(View: 41714)
Monday, January 20, 2014(View: 41645)
Monday, January 20, 2014(View: 40129)
Monday, January 20, 2014(View: 41553)
Sunday, January 19, 2014(View: 41541)
Sunday, January 5, 2014(View: 42116)
Sunday, January 5, 2014(View: 40436)
Sunday, January 5, 2014(View: 38314)
Saturday, January 4, 2014(View: 39291)
Saturday, January 4, 2014(View: 39165)
Saturday, January 4, 2014(View: 38722)
Saturday, January 4, 2014(View: 37567)
Saturday, January 4, 2014(View: 38236)
Saturday, January 4, 2014(View: 38671)
Saturday, January 4, 2014(View: 38053)
Wednesday, January 1, 2014(View: 36961)
Monday, December 23, 2013(View: 40241)
Monday, December 23, 2013(View: 39482)
Monday, December 23, 2013(View: 38798)
Monday, December 23, 2013(View: 40112)
Monday, December 23, 2013(View: 41733)
Monday, December 23, 2013(View: 42410)
Monday, December 23, 2013(View: 42141)
Monday, December 23, 2013(View: 38273)
Monday, December 23, 2013(View: 39409)
Monday, December 23, 2013(View: 39779)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 19126)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 47531)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...