Wednesday
4
October
2023

Tihaljina nơi có tượng Thánh Tượng Mẹ đẹp nhất thế giới Bosnia _ Nov 2015

Friday, November 13, 201511:00 AM(View: 9454)

Sunday, May 13, 2012(View: 103532)
Sunday, May 13, 2012(View: 105212)
Sunday, May 13, 2012(View: 106675)
Saturday, May 12, 2012(View: 112740)
Saturday, May 12, 2012(View: 108782)
Saturday, May 12, 2012(View: 110927)
Saturday, May 12, 2012(View: 108616)
Saturday, May 12, 2012(View: 114647)
Saturday, May 12, 2012(View: 111655)
Friday, April 27, 2012(View: 112618)
Friday, April 27, 2012(View: 112477)
Friday, April 27, 2012(View: 114277)
Friday, April 27, 2012(View: 109563)
Friday, April 27, 2012(View: 108867)
Friday, April 27, 2012(View: 108597)
Sunday, April 15, 2012(View: 116551)
Friday, March 30, 2012(View: 116115)
Friday, March 30, 2012(View: 122525)
Friday, March 30, 2012(View: 121448)
Tuesday, March 27, 2012(View: 121711)
Tuesday, March 20, 2012(View: 116325)
Sunday, March 18, 2012(View: 115804)
Saturday, March 17, 2012(View: 118392)
Tuesday, March 13, 2012(View: 119143)
Monday, March 12, 2012(View: 117310)
Sunday, March 11, 2012(View: 116563)
Sunday, March 11, 2012(View: 115431)
Tuesday, March 6, 2012(View: 118435)
Sunday, March 4, 2012(View: 120167)
Tuesday, February 28, 2012(View: 118276)
Tuesday, February 28, 2012(View: 115879)
Tuesday, February 28, 2012(View: 115174)
Tuesday, February 28, 2012(View: 114441)
Tuesday, February 28, 2012(View: 118337)
Wednesday, February 22, 2012(View: 118734)
Wednesday, February 22, 2012(View: 119782)
Wednesday, February 22, 2012(View: 122614)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 21153)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49215)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...