Tuesday
16
July
2024

Le Bon Mang Hoi Phao Lo May_2011

Wednesday, May 18, 201112:00 AM(View: 94549)
Monday, August 8, 2011(View: 88923)
Monday, August 8, 2011(View: 86556)
Tuesday, July 5, 2011(View: 87713)
Sunday, June 19, 2011(View: 86222)
Sunday, June 12, 2011(View: 89305)
Sunday, May 22, 2011(View: 96346)
Friday, May 20, 2011(View: 92161)
Friday, May 20, 2011(View: 93831)
Tuesday, May 17, 2011(View: 92196)
Monday, May 16, 2011(View: 92015)
Monday, May 16, 2011(View: 94652)
Tuesday, May 10, 2011(View: 93397)
Thursday, May 5, 2011(View: 96419)
Thursday, May 5, 2011(View: 96619)
Tuesday, May 3, 2011(View: 93605)
Monday, May 2, 2011(View: 95801)
Monday, May 2, 2011(View: 89143)
Monday, May 2, 2011(View: 92422)
Monday, May 2, 2011(View: 91676)
Monday, May 2, 2011(View: 90277)
Thursday, April 28, 2011(View: 90888)
Monday, April 18, 2011(View: 92341)
Sunday, April 17, 2011(View: 89017)
Saturday, April 16, 2011(View: 87457)
Saturday, April 16, 2011(View: 86768)
Friday, April 15, 2011(View: 86534)
Sunday, April 10, 2011(View: 84966)
Sunday, April 10, 2011(View: 87065)
Tuesday, April 5, 2011(View: 86578)
Monday, April 4, 2011(View: 87854)
Monday, April 4, 2011(View: 90476)
Monday, April 4, 2011(View: 89268)
Sunday, April 3, 2011(View: 90442)
Sunday, April 3, 2011(View: 90267)
Sunday, March 27, 2011(View: 89228)
Thursday, March 24, 2011(View: 89772)
Friday, March 18, 2011(View: 91229)
Wednesday, March 16, 2011(View: 90497)
Wednesday, March 16, 2011(View: 92121)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 22170)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49978)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...