Saturday
13
April
2024

Con đường nên Thánh 01

Sunday, January 15, 201212:00 AM(View: 7722)
Con đường nên Thánh dể dàng

(Tác gĩa: LM Paul; Dịch gỉa : Mathias Ngọc Đính, CMC)

Nên thánh là yêu mến Thiên Chúa, làm mọi việc vì lòng yêu mển Thiên Chúa. Trái tim chúng ta được dựng nên để yêu mến Thiên Chúa. Vậy chu toàn công việc theo đúng mục đích nên thì dâu có gì là khó ?...
Friday, February 24, 2012(View: 8668)
Thursday, February 9, 2012(View: 8026)
Thursday, January 19, 2012(View: 10415)
Thursday, January 19, 2012(View: 8355)
Thursday, January 19, 2012(View: 12627)
Monday, January 16, 2012(View: 8189)
Monday, January 16, 2012(View: 8362)
Friday, January 13, 2012(View: 8605)
Wednesday, January 11, 2012(View: 7555)
Thursday, January 5, 2012(View: 7818)
Tuesday, January 3, 2012(View: 6930)
Tuesday, January 3, 2012(View: 8347)
Tuesday, January 3, 2012(View: 8816)
Tuesday, January 3, 2012(View: 7827)
Monday, January 2, 2012(View: 6301)
Monday, January 2, 2012(View: 6126)
Sunday, January 1, 2012(View: 5640)
Sunday, January 1, 2012(View: 5406)
Sunday, January 1, 2012(View: 6518)
Sunday, January 1, 2012(View: 5651)
Saturday, December 24, 2011(View: 7152)
Tuesday, December 13, 2011(View: 6888)
Wednesday, December 7, 2011(View: 8697)
Thursday, June 30, 2011(View: 6107)