Monday
22
July
2024

Lời Yêu Thương

Monday, January 16, 201212:00 AM(View: 8278)
Chúa Giêsu đã ưu ái tuyển chọn 1 nữ tu có cuộc sống rất tầm thường không ai quan tâm đến, để tâm sự và trao gởi những bí nhiệm của Trái Tim Người: Nỗi khổ đau của một Thiên Chúa Tình Yêu bị ruồng bỏ...

Đây là một thông điệp chỉ nói đến Lòng thương xót, lòng nhân hậu và lòng khoan dung.
Chúa đã hứa: Bất cứ ai đọc Lời Yêu Thương này sẽ được ơn hối lỗi và trở về với Chúa.
Friday, February 24, 2012(View: 8775)
Thursday, February 9, 2012(View: 8124)
Thursday, January 19, 2012(View: 10515)
Thursday, January 19, 2012(View: 8463)
Thursday, January 19, 2012(View: 12748)
Monday, January 16, 2012(View: 8467)
Sunday, January 15, 2012(View: 7821)
Friday, January 13, 2012(View: 8709)
Wednesday, January 11, 2012(View: 7626)
Thursday, January 5, 2012(View: 7894)
Tuesday, January 3, 2012(View: 7012)
Tuesday, January 3, 2012(View: 8446)
Tuesday, January 3, 2012(View: 8917)
Tuesday, January 3, 2012(View: 7913)
Monday, January 2, 2012(View: 6386)
Monday, January 2, 2012(View: 6203)
Sunday, January 1, 2012(View: 5728)
Sunday, January 1, 2012(View: 5498)
Sunday, January 1, 2012(View: 6602)
Sunday, January 1, 2012(View: 5755)
Saturday, December 24, 2011(View: 7252)
Tuesday, December 13, 2011(View: 6985)
Wednesday, December 7, 2011(View: 8808)
Thursday, June 30, 2011(View: 6179)