Thursday
11
August
2022

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6452)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 7100)
Wednesday, October 1, 2014(View: 6891)
Thursday, March 6, 2014(View: 8928)
Monday, December 23, 2013(View: 6440)
Friday, November 8, 2013(View: 6324)
Friday, November 8, 2013(View: 4655)
Thursday, November 7, 2013(View: 4368)
Saturday, March 9, 2013(View: 10682)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5339)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5202)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5263)
Saturday, December 29, 2012(View: 6320)
Saturday, December 15, 2012(View: 6383)
Friday, December 14, 2012(View: 6312)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9754)
Thursday, June 21, 2012(View: 9328)
Sunday, February 26, 2012(View: 7685)
Sunday, February 26, 2012(View: 7781)
Sunday, February 26, 2012(View: 7738)
Friday, February 24, 2012(View: 7975)