Wednesday
25
November
2020

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5389)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 5281)
Wednesday, October 1, 2014(View: 4805)
Thursday, March 6, 2014(View: 6635)
Monday, December 23, 2013(View: 4686)
Friday, November 8, 2013(View: 4875)
Friday, November 8, 2013(View: 3317)
Thursday, November 7, 2013(View: 3157)
Saturday, March 9, 2013(View: 8235)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4242)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4082)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4219)
Saturday, December 29, 2012(View: 5220)
Saturday, December 15, 2012(View: 5397)
Friday, December 14, 2012(View: 5265)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8623)
Thursday, June 21, 2012(View: 8395)
Sunday, February 26, 2012(View: 6443)
Sunday, February 26, 2012(View: 6723)
Sunday, February 26, 2012(View: 6716)
Friday, February 24, 2012(View: 6864)