Sunday
29
November
2020

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5397)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Thursday, January 19, 2012(View: 8806)
Thursday, January 19, 2012(View: 6850)
Thursday, January 19, 2012(View: 10456)
Monday, January 16, 2012(View: 6838)
Monday, January 16, 2012(View: 6485)
Sunday, January 15, 2012(View: 5928)
Friday, January 13, 2012(View: 7016)
Wednesday, January 11, 2012(View: 6184)
Thursday, January 5, 2012(View: 6171)
Tuesday, January 3, 2012(View: 5655)
Tuesday, January 3, 2012(View: 6590)
Tuesday, January 3, 2012(View: 7297)
Tuesday, January 3, 2012(View: 6295)
Monday, January 2, 2012(View: 5052)
Monday, January 2, 2012(View: 4684)
Sunday, January 1, 2012(View: 4330)
Sunday, January 1, 2012(View: 4169)
Sunday, January 1, 2012(View: 5133)
Sunday, January 1, 2012(View: 4180)
Saturday, December 24, 2011(View: 5700)
Tuesday, December 13, 2011(View: 4785)
Wednesday, December 7, 2011(View: 6757)
Thursday, June 30, 2011(View: 4787)