Saturday
10
June
2023

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 7010)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Thursday, January 19, 2012(View: 10108)
Thursday, January 19, 2012(View: 8038)
Thursday, January 19, 2012(View: 12146)
Monday, January 16, 2012(View: 7909)
Monday, January 16, 2012(View: 8066)
Sunday, January 15, 2012(View: 7434)
Friday, January 13, 2012(View: 8323)
Wednesday, January 11, 2012(View: 7269)
Thursday, January 5, 2012(View: 7585)
Tuesday, January 3, 2012(View: 6695)
Tuesday, January 3, 2012(View: 8013)
Tuesday, January 3, 2012(View: 8506)
Tuesday, January 3, 2012(View: 7574)
Monday, January 2, 2012(View: 6062)
Monday, January 2, 2012(View: 5891)
Sunday, January 1, 2012(View: 5377)
Sunday, January 1, 2012(View: 5182)
Sunday, January 1, 2012(View: 6302)
Sunday, January 1, 2012(View: 5332)
Saturday, December 24, 2011(View: 6859)
Tuesday, December 13, 2011(View: 6554)
Wednesday, December 7, 2011(View: 8319)
Thursday, June 30, 2011(View: 5887)