Thursday
30
November
2023
Friday, June 13, 201412:00 AM(View: 15569)
QUÈ QUẶT 26 NĂM, NHỜ CẦU NGUYỆN BẰNG KINH MÂN CÔI, ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Sunday, April 10, 201112:00 AM(View: 15637)
Với 15 lời hứa này, thì qủa là Đức Mẹ đã qúa thương con cái Mẹ khi siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đến ngay như Chúa Jesu, khi hiện ra với thánh nũ Maria Allacocque truyền bá sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa, hoặc thánh nữ Faustina truyền bá lòng thương xót Chúa, thì Ngài cũng không đưa ra những lời hứa nào hấp dẫn như vậy. Chúng ta hãy chịu khó lần hạt, thì được hưởng 15 ơn này nhưng không.
WEBSITE STATISTICS
2,319,686,071,854,749,159

Thị kiến Thiên Đàng Hỏa Ngục phần 02

Wednesday, November 5, 201412:00 AM(View: 8256)
Wednesday, November 5, 2014(View: 10451)
Wednesday, November 5, 2014(View: 9621)
Wednesday, November 5, 2014(View: 9134)
Wednesday, November 5, 2014(View: 8839)
Wednesday, November 5, 2014(View: 8891)
Wednesday, November 5, 2014(View: 8147)
Wednesday, November 5, 2014(View: 8697)
Wednesday, November 5, 2014(View: 9183)
Wednesday, November 5, 2014(View: 9756)
Wednesday, November 5, 2014(View: 7472)
Wednesday, November 5, 2014(View: 7807)
Wednesday, November 5, 2014(View: 8028)