Saturday
4
July
2020
TIN MOI
Sunday, October 28, 201810:41 PM(View: 2800)
Wednesday, April 12, 20176:42 PM(View: 9462)
Câu hỏi rất hay, nhưng thực sự để hiểu được nó lại không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới chợt hiểu ra mình sống vì điều gì. Câu hỏi cho vấn đề này, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đang truy tìm đáp án.
WEBSITE STATISTICS
950,228

Blueface Angelfish

Saturday, January 12, 201312:00 AM(View: 3308)


blue_face_angelfish_05-large
Pomacanthus xanthometopon is known under several different names in English, including Blue-face Angelfish, Blue-faced Angelfish, Blueface Angelfish, Bluefaced Angelfish, Yellow-face Angelfish, Yellow-faced Angelfish, Yellowface Angelfish, Yellowfaced Angelfish, and Yellowmask Angelfish.

blue_face_angelfish-large-contentPomacanthus xanthometopon has not been evaluated for the IUCN Red List of Threatened Species.

Geographical range, habitat and habits

The Blueface Angelfish occurs in the Indo-Pacific, from the Maldives to Vanuatu, north to the Yaeyama Islands, and Palau and Krosae in Micronesia. It is found from 25°N to 24°S.

The Blueface Angelfish inhabits lagoon, channels and outer reef slopes with prolific algae growth. They like to stay near caves and will normally live solitary. The depth range for this species is 5 – 25 meters / 16-82 feet.

Juvenile specimens are typically found in shallow waters and are especially common in inshore caves with algae growth.

Size and appearance

The largest scientifically measured Blueface Angelfish was 38 cm / 15 in.
The juvenile fish is covered in vertical black, white and sapphire blue stripes. When it reaches a length of roughly 5 in / 13 cm, it will start changing into its adult coloration. The body develops a pale yellow shade bluish scales and the pectoral fin becomes bright yellow. The face of the adult fish is mottled-blue with small yellow spots and a characteristic yellow mask extends from eye to eye (but not much beyond each eye). On the caudal end of the dorsal fin, you can see a black eyespot. blue_face_angelfish_04-large-content

Blueface Angelfish care

It is not advisable to keep Blueface Angelfish in aquariums smaller than 100 gallons / 375 liters. The aquarium should contain plenty of live rock to give the fish opportunity to carry out its natural grazing behavior in captivity. Make sure that the setup contains many suitable hiding spots as well as open areas for swimming.

This species is considered reef compatible with caution. It may nip at stony corals, soft corals and clam mantles, and it is also fond of eating small worms. Juvenile specimens are less dangerous for the reef than adult specimens.

The Blueface Angelfish is a semi-aggressive species and can become quite territorial if it is the largest fish in the aquarium. It is not a good idea to combine it with members of its own species or other angelfish species.

The recommended water temperature is 72-78º F / 22-25.5º C. Keep the specific gravity between 1.020 and 1.025 and the pH-value within the 8.1-8.4 range.

Feeding Blueface Angelfish

The Blueface Angelfish is an omnivore species. In the wild, it feeds chiefly on tunicates and sponges and other encrusting organisms, and will also eat algae. In the aquarium, it needs both meaty and algae-based food. You can for instance give it various types of shrimp combined with spirulina and marine algae. Natural algae growth should be encouraged in the aquarium. It is also a good idea to purchase a high-quality angelfish preparation that contains sponge material and add this to the diet. This fish can be easily trained to accept dead food.

 

 

blue_face_angelfish_01-large

Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2193)
Triệu chứng: Velvet trông tương tự như bệnh ich nhưng velvet để lại những chấm trắng hoặc xám nhỏ hơn li ti như bụi. Cá nhiệt đới mắc velvet sẽ có mang chuyển động nhanh và có thể cọ xát vào bề mặt các vật trong bể. Cách xử lý: Có rất nhiều sản phẩm có sẵn để chữa trị căn bệnh này. Ví dụ như Aquarisol có thể chữa cả velvet hoặc ich.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2090)
Có một cách để bạn vẫn có thể mang lại chuyển động của sóng trong bể cá mà không tốn nhiều chi phí đó là mang đặt 2 quạt tạo luồng vào trong bể và đặt chúng ở 2 đầu bể. Sắp xếp cho hai luồng nước đối diện nhau, để các dòng nước gặp nhau ở giữa bể. Việc này sẽ tạo dòng nước rất tốt, nếu không muốn nói khá thú vị cho bể cá. Bạn có thể định kỳ thay đổi vị trí của các quạt tạo luồng vào nhiều điểm khác nhau trong bể để cung cấp dòng nước cho mọi khu vực trong bể, giúp loại bỏ các điểm chết.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 1897)
một loại sinh vật đơn bào có lông mao. Dù chỉ gần giống như các loại bệnh khác như marine ich, velvet hoặc coral fish và bệnh Brooklynella mà cũng trở thành ký sinh trùng với cá ở một giai đoạn trong vòng đời của chúng, Crypto phát triển chậm hơn. Nếu được phát hiện sớm và chữa trị ngay khi mới bùng phát, cơ hội phục hồi là rất cao.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2447)
Thức ăn thừa sẽ lắng xuống đáy bể, tạo ra NITRAT và làm cho bộ lọc sinh học bị quá tải. Không hiểu đầy đủ về nhu cầu dinh dưỡng của những chú cá của mình, xu hướng của nhiều người là “ném thức ăn” vào cá để lấp đầy nhu cầu của chúng. Nếu cá không ăn loại thức ăn thả vào, nhiều người chơi sẽ thậm chí “ném vào nhiều hơn” cho cá, nghĩ đơn giản rằng chúng không nhìn thấy thức ăn. Cho ăn một lần, hai lần một ngày hay 2, 3 ngày một lần.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 1875)
Thả quá nhiều con giống hoặc nuôi những loại cá phát triển kích thước vượt trội so với kích thước bể là những lỗi thường gặp. Vì thay thế cá chết liên tục không phải là cái đích của nghề nuôi cá, chúng ta đều phải tuân thủ một số quy tắc và tránh sự quyến rũ của việc “chỉ thêm một con nữa thôi”.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2004)
Nhìn một bể cá nước mặn đẹp bất cứ ai cũng phải mủi lòng. Có thể nói chơi cá nước mặn là một thú chơi rất rất kén người chơi. Nhìn thì ai cũng thích chơi nhưng do nhiều yếu tố khách quan mà không phải ai cũng chơi được. Vấn đề không phải là tiền bạc mà là kỹ thuật nuôi cá
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 1630)
quan sát cá nước mặn một lúc, đặc biệt trong thế giới tự nhiên, bạn sẽ để ý thấy rằng các loài ăn cỏ liên tục tìm kiếm thức ăn hoặc “ăn dạo” như một số người vẫn nói. Trong khi đó những con động vật ăn thịt thì thích lượn lờ và kiếm những bữa ăn đơn giản