Thursday
2
February
2023

Bicolor Anglefish

Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 4160)
Nhận dạng: Một trong những cách nbicolor_anglefish_web-contenthận biết đơn giản nhất là nhìn màu sắc trên thân mình con cá.
Nó có hai màu xanh và vàng còn được gọi là hai màu hoặc họ vàng anh thiên thần, là một loài cá tuyệt vời cho hồ san hô hoặc bể chỉ có cá hiền lành

Kích thước bể nuôi: Cần một hồ tối thiểu 30 galon nước,khoảng 100 lít. Nó cần phải có một lượng lớn đá sống để trú ẩn. Bicolor Anglefish được nuôi thành công trong các bể san hô và thường không nuôi được trong các hồ chỉ có cá.
Điều này thường do các yêu cầu về kỹ thuật,chế độ ăn uống mà hồ san hô cung cấp.Trong điều kiện tự nhiên có các loài giáp xác nhỏ, đá sống là nơi trú ngụ và sinh sôi của nhưng sinh vật này,chúng cung cấp thức ăn tự nhiên cho Bicolor Anglefish (Hà mỹ nhân)
Thức ăn:Chúng ăn thực vật,tảo và phù du
Mức độ chăm sóc: Trung bình
Hồ san hô tương thích: Tương thích bể có đá sống,san hô. Nói chung an toàn, nhưng có thể phá san hô, trai,...
Kích thước: Nhỏ: 2.5cm đến 5cm
Trung bình: 5cm đến 7cm
Lớn: 7 cm đến 12cm

~*~*~*~

Thought by many to be the most striking of the Centropyge group of dwarf or pygmy angelfish, the Bicolor Angelfish, also known as the Two-colored Angelfish or Oriole Angelfish, is a vibrant yellow on the anterior half of its body and a deep blue on the posterior half. A splash of deep blue extends upward vertically from the eye to the top of the head and the tail is yellow. bicolor_anglefish_web_02-content

A minimum of a 70 gallon tank with lots of hiding places and live rock for grazing will offer an environment in which to thrive. Not a good reef dweller, the Bicolor Angelfish is prone to nip at stony and soft corals (sessile invertebrates) and clam mantles.

It is hermaphroditic, very difficult to breed in an aquarium, and has no distinguishable differences in color between male to female. The Bicolor Angelfish requires a diet of Spirulina, marine algae, high-quality angelfish preparations, and mysis or frozen shrimp.

Approximate Purchase Size: Small: 1" to 1-3/4"; Medium: 1-3/4" to 2-1/2"; Large: 2-1/2" to 4-1/2"

Saturday, January 12, 201312:00 AM(View: 4825)
The Blueface Angelfish is a semi-aggressive species and can become quite territorial if it is the largest fish in the aquarium. The recommended water temperature is 72-78º F / 22-25.5º C.
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 4332)
kích cớ: 8 to 10 inch (lên đến 25 cm) vòng đời : 10 years or longer
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 4067)
The Sailfin Desjardini Tang, also known as the Indian Ocean Sailfin Tang or Red Sea Sailfin Tang, is dark to very light gray in color with light freckles on the nose and yellow freckles on the abdomen. The body has several, varying sized vertical yellow stripes with intricate markings between the stripes at the face. It has a blue tail with white freckles. Its appearance can practically double in size at will by raising or lowering its sizable dorsal and anal fins.
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 3748)
The yellow longnose butterflyfish is indeed one of the more aquarium-adaptable of the butterflyfish. The yellow longnose butterflyfish usually accepts most captive foods, snapping up frozen mysid shrimp, frozen preparations for carnivores and finely shaved seafood (e.g., shrimp).
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 3777)
Mức độ chăm sóc : Rất khó
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 4949)
vòng đời : 8 năm và có thể lâu hơn Kích thước: lên đến 18 inch (46 cm)
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 4276)
Vòng đời : 5 – 7 năm, có thể lâu hơn Kích thước : 7 – 8 inch (20 cm)
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 4479)
Vòng đời: 10 năm, có thể lâu hơn nữa Kích thước : 7 – 9 inch (18 – 23 cm)
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 4690)
Kích thước : lên tới 12 inch (30 cm) Vòng đời: 5 năm hoặc lâu hơn
Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 5319)
Đây là loại đá không có sinh vật sống bên ngoài và có lẽ không cần nhiều ánh sáng, do vậy bạn có thể đặt chúng làm nền cho bể và cho các loại đá sống và san hô lên trên. Khi bể của bạn đã ổn định thì đá nền cũng được gieo giống và vô trùng. Bắt đầu xây bể san hô bằng những đá sống nền đã gieo giống và dùng chúng làm loại đá trung tâm của bể cũng không phải là một ý kiến tồi. Một khi đá nền đã được ổn định, bạn có thể thêm dần các loại đá sống tốt hơn vào bể.