Monday
22
July
2024
Friday, February 5, 20213:31 PM(View: 12726)
1.Vật gì sắc bén nhất? Đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác. 2. Nơi nào xa nhất? Quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ, vậy nên phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới.
Tuesday, March 21, 20179:26 PM(View: 27129)
Còn bao lâu nữa ! Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi. Số đông biến mất đâu rồi; Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn. Đếm kỹ còn mấy trăm tuần; Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau? Thôi thì còn lại ngày nào; Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi. Khác biệt gì cũng thế thôi; Mai kia nằm xuống để rồi được chi. Sao bằng ta cứ vui đi; Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa. Tay với trời cao không thấu nổi. Tuổi già mất bạn cũng mồ côi.
Sunday, March 12, 20178:27 AM(View: 13025)
Chứng từ của cô Anne Sarev, thiếu nữ công giáo người Pháp, về sự trợ giúp hữu hiệu của Thánh Cả Giuse. … Năm ấy tôi bị thất nghiệp, nghèo xơ nghèo xác, nghèo rớt mồng tơi. Một ngày, tôi nhận hóa đơn tiền điện: 1200 quan, tương đương với khoảng 240 mỹ kim! Thật là món tiền khổng lồ đối với người không một đồng xu dính túi như tôi!
WEBSITE STATISTICS
2,319,686,071,854,749,159

Tháng các Linh Hồn

Monday, October 31, 201112:00 AM(View: 8460)
Tháng các linh hồn là tháng rấmancoi3t quan trọng đối với người công giáo, để cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện Ngục, nhất là các linh hồn mồ côi.
Có 3 phương pháp cứu các linh hồn trong Luyện Ngục: Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, và ngắm đàng thánh giá.

Theo các Tông sắc của các Đức Giáo Hòang, nhất là ĐGH Leo Xlll, thì 1 chuỗi Mân Côi đọc cho sốt sắng có giá trì gần bằng 1 thánh lễ . Do đó chúng ta thấy sự quan trọng của chuỗi hạt Mân Côi lớn mạnh như thế nào. Ngoài ra, mỗi khi các hội viên Mân Côi họp nhau đọc kinh chung với nhau, tại nhà thờ, tại tư gia, cầu nguyện theo ý ĐGH, thì cũng được hưởng 1 ơn đại xá. Các hội viên Mân Côi giữ đúng các điều kiện của Hội, thì khi chết tự động đưọc hưởng ơn toàn xá. Tức là Chúa tha hết mọi hình phạt bởi tội. 

Sự quan trọng của tràng chuỗi Mân Côi như vậy, mà ít ai hiểu được, cho nên có nhiều người dã gia nhập Hội Mân Côi mà rất thờ ơ. Không thi hành cho đúng. Nhất là phải luôn luôn mang trong mình chuổi Mân Côi, nhưng không bao giò mang theo. Trong tháng này mà năng lần chuỗi Mân Côi mà cầu nguyện cho các linh hồn, thì chúng ta xin khấn với các linh hồn điều gì, các linh hồn cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta duợc như ý. 

TH/MC