Friday
1
July
2022

ĐƯỢC

Thursday, November 24, 201112:00 AM(View: 18764)

 Sống một kiếp . Bình An là Được.

john_mom_hl_197-large-content Hai bánh bốn bánh, đi được là được.

 Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.

 Người xấu người đẹp, dễ coi là được.

 Người già người trẻ, miễn khỏe là được.

 Nha giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.

 Ông xã về trễ, miễn về là được.

 Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

 Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm.
 Tiến sỹ cũng xong, bán rau cũng tốt.
 Sau khi trưởng thành, tâm hiền là được.

 Nhà to nhà bé, có chỗ ở là được.

 Hàng hiệu hay không, mặc được là được.

 Tất cả phiền não, biết xả là được.

 Kiên trì cố chấp, biết bỏ xuống là được.

 Sống 1 kiếp người, bình an là được.

 Không phải có tiền, muốn gì cũng được.

 Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh.

 Ai đúng ai sai. Trời biết là được.

 Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

 Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt.

 Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng.

 Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt.

 Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt.

 Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.
 Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt.

 Vẫn còn chưa hiểu, xem lại 2 lần

Chuyển tiếp Doat Tran
Wednesday, February 9, 201112:00 AM(View: 11281)
Đạo làm quân tử có 4 điều đúng: - Mạnh dạn khi làm điều nghĩa - Nhũn nhặn khi nghe lời can gián - Lo nghĩ khi nhận bổng lộc - Cẩn thận đối với việc sửa mình
Sunday, January 30, 201112:00 AM(View: 12589)
Thống nhất và quân bình trong cuộc sống là điều quan trọng. Thông nhất tư tưởng cho hướng đi mới, cho tương lai của mình. Quân bình việc trí thức với lao động chân tay, người thân với bạn bè, giải trí và nghỉ ngơi, ngủ nghỉ và ăn uống, tinh thần và thể chất, tình cảm, trách nhiệm, bạn bè và gia đình…
Sunday, January 30, 201112:00 AM(View: 11984)
Đi với những việc không vui vẻ của dĩ vãng và nghịch cảnh, không thấy khó chịu. Đối với những ngày sắp tới không có ước vọng quá cao, nhưng luôn cầu bình ban hạnh phúc.
Sunday, January 30, 201112:00 AM(View: 12706)
"Trời sanh muôn vật, loài người cao quí nhất. ta đã được làm ngươi, đó là điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đui què, có người non yếu... mà ta thì khoẻ mạnh sống lạu, thế là hai điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là hết sự đời. Ta này biết vơi với cảnh đời để đợi cái chết thì còn gì lo buồn nữa?".
Sunday, January 30, 201112:00 AM(View: 12364)
1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu. 2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai. 3. Hãy yêu thương đi... rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.
Monday, January 10, 201112:00 AM(View: 12090)
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững : - Giấc mơ - Thành công - Tài sản
Thursday, August 26, 201012:00 AM(View: 11245)
*Có đương đầu với gió bão mới biết được sức mạnh của giông tố. Muốn hiểu mình tường tận, cần phải có lúc cô đơn. * Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ. Khi gặp tai họa phẩm hạnh lớn nhất là kiên cường
Thursday, August 26, 201012:00 AM(View: 12086)
*Phô tài là hại mình vì có kẻ ghen ghét. Phô sắc là hại mình vì có kẻ cưỡng đoạt. Phô của là nguy vì có kẻ cưỡng đoạt.
Thursday, August 26, 201012:00 AM(View: 11889)
Người đức hạnh phải giống như cây bạch đàn, khi bị chặt thì nó toả hương thơm cho cái búa đã chặt nó.
Thursday, August 26, 201012:00 AM(View: 11066)
" Muốn đoạt được hạnh phúc trong gia đình, muốn có một người bạn đời lý tưởng, việc đó không quan trọng bằng tự hỏi chính mình đã là người lý tưởng chưa đã?"