Wednesday
23
September
2020
TIN MOI
Sunday, October 28, 201810:41 PM(View: 3375)
Wednesday, April 12, 20176:42 PM(View: 10075)
Câu hỏi rất hay, nhưng thực sự để hiểu được nó lại không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới chợt hiểu ra mình sống vì điều gì. Câu hỏi cho vấn đề này, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đang truy tìm đáp án.
WEBSITE STATISTICS
957,236

YELLOW LONGNOSE BUTERFLY

Friday, January 11, 201312:00 AM(View: 2596)

 

 

yellow_longnose_butterfly_fish_01-large

Many marine aquarist newbies covet members of the family Chaetodontidae — the butterflyfish — but are quickly discouraged from considering one for their aquariums because of their sensitive demeanors. While it is true that most members of the family are better left to the more experienced fishkeeper, there are a handful of species that are sturdy aquarium inhabitants. One of these is the Cyrano de Bergerac of the family, the yellow longnose butterflyfish (Forcipiger flavissimus). Not only is this xanthous beauty pleasing to the eye, it also has an engaging personality. yellow_longnose_butterfly_fish_02-large-content

Difficulty: The yellow longnose butterflyfish is indeed one of the more aquarium-adaptable of the butterflyfish. The yellow longnose butterflyfish usually accepts most captive foods, snapping up frozen mysid shrimp, frozen preparations for carnivores and finely shaved seafood (e.g., shrimp). Feed it at least twice a day. Forcipiger flavissimus will also appreciate some live rock from which it will extract small worms and crustaceans. 

Physical description: The yellow longnose butterflyfish is yellow overall with a bicolor head — it is white below and black above. The yellow longnose butterflyfish also has a black spot at the rear of the anal fin. The big yellow longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris) is very similar in appearance, but be aware that it is more difficult to keep than Forcipiger flavissimus. The snout of Forcipiger longirostris is longer than that of its cousin and is different in morphology. While the yellow longnose butterflyfish has a snout like a pair of needle-nosed pliers, which it uses for ripping the feeding tentacles off of polychaete worms and the tube feet of sea urchins, the snout of the big longnose butterflyfish is more like a pipette that functions to suck up small crustaceans whole. Forcipiger longirostris can also be separated from its kin by the black spots on the chest, which are lacking in Forcipiger flavissimus. The yellow longnose butterflyfish reaches a length of 8.5 inches.

Range: Forcipiger flavissimus occurs from the Red Sea all the way to Central America. The yellow longnose butterflyfish is usually found on clear coral reefs, where it flits above stony and soft coral growth, and inspects the substrate for its favorite foods. It is found at a broad depth range, from 6 to 475 feet, hanging out in caves and under overhangs. Unlike many butterflyfish, adult Forcipiger flavissimus are often solitary creatures, but they do occasionally occur in loose pairs.

Compatibility: The yellow longnose butteyellow_longnose_butterfly_fish_04-large-contentrflyfish is not very aggressive toward non-relatives. It will fight with like species (e.g., big yellow longnose butterflyfish) and members of its own kind. I would suggest you keep only one yellow longnose butterflyfish per aquarium unless you can acquire a known female-male pair (sexing these fish is not easy). While it may be picked on by other butterflyfish, angelfish, surgeonfish and triggerfish, it is quick to defend itself by directing its long dorsal spines at its attacker. If you are going to house the yellow longnose butterflyfish with more pugnacious fish, add it to the aquarium first. This butterflyfish tends to be more destructive in the reef aquarium than its ochreous cousin, the copperbanded butterflyfish (Chelmon rostratus). The yellow longnose butterflyfish will occasionally nip at stony coral polyps and soft coral species, such as Xenia and Anthelia. The yellow longnose butterflyfish is not as effective at controlling Aiptasia anemones as the copperbanded butterflyfish either.

Aquarium conditions: Adult yellow longnose butterflyfish should be housed in aquarium of at least 75 gallons that includes several suitable caves for it to hide in when it feels threatened. Acceptable water parameters for the yellow longnose butterflyfish would be: pH of 8.1 to 8.4, specific gravity of 1.019 to 1.025 and a water temperature of 76 to 82 degrees Fahrenheit.

Care considerations: The yellow longnose butterflyfish sometimes comes down with the more common aquarium illnesses, namely Cryptocaryon and Amyloodinium. The yellow longnose butterflyfish is also a frequent carrier of the viral infection, Lymphocystis, which manifests itself as cauliflowerlike growths on the finnage. While it is rarely lethal, it takes away from the yellow longnose butterflyfish’s beauty.

Breeding: The yellow longnose butterflyfish does not spawn in the home aquarium. Yellow longnose butterflyfish pair-spawns in the wild and produces pelagic eggs.

Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2330)
Triệu chứng: Velvet trông tương tự như bệnh ich nhưng velvet để lại những chấm trắng hoặc xám nhỏ hơn li ti như bụi. Cá nhiệt đới mắc velvet sẽ có mang chuyển động nhanh và có thể cọ xát vào bề mặt các vật trong bể. Cách xử lý: Có rất nhiều sản phẩm có sẵn để chữa trị căn bệnh này. Ví dụ như Aquarisol có thể chữa cả velvet hoặc ich.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2191)
Có một cách để bạn vẫn có thể mang lại chuyển động của sóng trong bể cá mà không tốn nhiều chi phí đó là mang đặt 2 quạt tạo luồng vào trong bể và đặt chúng ở 2 đầu bể. Sắp xếp cho hai luồng nước đối diện nhau, để các dòng nước gặp nhau ở giữa bể. Việc này sẽ tạo dòng nước rất tốt, nếu không muốn nói khá thú vị cho bể cá. Bạn có thể định kỳ thay đổi vị trí của các quạt tạo luồng vào nhiều điểm khác nhau trong bể để cung cấp dòng nước cho mọi khu vực trong bể, giúp loại bỏ các điểm chết.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2028)
một loại sinh vật đơn bào có lông mao. Dù chỉ gần giống như các loại bệnh khác như marine ich, velvet hoặc coral fish và bệnh Brooklynella mà cũng trở thành ký sinh trùng với cá ở một giai đoạn trong vòng đời của chúng, Crypto phát triển chậm hơn. Nếu được phát hiện sớm và chữa trị ngay khi mới bùng phát, cơ hội phục hồi là rất cao.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2565)
Thức ăn thừa sẽ lắng xuống đáy bể, tạo ra NITRAT và làm cho bộ lọc sinh học bị quá tải. Không hiểu đầy đủ về nhu cầu dinh dưỡng của những chú cá của mình, xu hướng của nhiều người là “ném thức ăn” vào cá để lấp đầy nhu cầu của chúng. Nếu cá không ăn loại thức ăn thả vào, nhiều người chơi sẽ thậm chí “ném vào nhiều hơn” cho cá, nghĩ đơn giản rằng chúng không nhìn thấy thức ăn. Cho ăn một lần, hai lần một ngày hay 2, 3 ngày một lần.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 1970)
Thả quá nhiều con giống hoặc nuôi những loại cá phát triển kích thước vượt trội so với kích thước bể là những lỗi thường gặp. Vì thay thế cá chết liên tục không phải là cái đích của nghề nuôi cá, chúng ta đều phải tuân thủ một số quy tắc và tránh sự quyến rũ của việc “chỉ thêm một con nữa thôi”.
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 2116)
Nhìn một bể cá nước mặn đẹp bất cứ ai cũng phải mủi lòng. Có thể nói chơi cá nước mặn là một thú chơi rất rất kén người chơi. Nhìn thì ai cũng thích chơi nhưng do nhiều yếu tố khách quan mà không phải ai cũng chơi được. Vấn đề không phải là tiền bạc mà là kỹ thuật nuôi cá
Thursday, January 10, 201312:00 AM(View: 1737)
quan sát cá nước mặn một lúc, đặc biệt trong thế giới tự nhiên, bạn sẽ để ý thấy rằng các loài ăn cỏ liên tục tìm kiếm thức ăn hoặc “ăn dạo” như một số người vẫn nói. Trong khi đó những con động vật ăn thịt thì thích lượn lờ và kiếm những bữa ăn đơn giản