Friday
19
July
2024

Lake Tahoe 05_Summer Vac 2013

Sunday, August 18, 201312:00 AM(View: 58312)
Saturday, August 24, 2013(View: 54623)
Saturday, August 24, 2013(View: 61712)
Saturday, August 24, 2013(View: 53113)
Saturday, August 24, 2013(View: 53669)
Friday, August 23, 2013(View: 54083)
Monday, August 19, 2013(View: 55264)
Sunday, August 18, 2013(View: 56685)
Sunday, August 18, 2013(View: 57037)
Sunday, August 18, 2013(View: 60089)
Sunday, August 18, 2013(View: 59860)
Sunday, August 18, 2013(View: 59037)
Tuesday, August 13, 2013(View: 56209)
Tuesday, August 13, 2013(View: 58604)
Monday, August 12, 2013(View: 56659)
Saturday, August 10, 2013(View: 59618)
Tuesday, July 16, 2013(View: 57731)
Monday, July 15, 2013(View: 59945)
Thursday, July 11, 2013(View: 60643)
Wednesday, July 10, 2013(View: 57399)
Wednesday, July 10, 2013(View: 58738)
Wednesday, July 3, 2013(View: 59436)
Wednesday, July 3, 2013(View: 55928)
Wednesday, July 3, 2013(View: 54506)
Wednesday, July 3, 2013(View: 54491)
Wednesday, July 3, 2013(View: 49278)
Wednesday, July 3, 2013(View: 54971)
Wednesday, July 3, 2013(View: 58810)
Tuesday, July 2, 2013(View: 59758)
Tuesday, July 2, 2013(View: 60340)
Wednesday, June 26, 2013(View: 58592)
Wednesday, June 26, 2013(View: 59569)
Wednesday, June 26, 2013(View: 59908)
Wednesday, June 26, 2013(View: 60112)
Tuesday, June 25, 2013(View: 61093)
Monday, June 24, 2013(View: 63492)
Monday, June 17, 2013(View: 63342)
Monday, June 17, 2013(View: 61835)
Wednesday, June 5, 2013(View: 62659)
Monday, June 3, 2013(View: 63794)
Saturday, June 1, 2013(View: 66166)
Saturday, December 6, 201412:00 AM(View: 22187)
Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ, mừng Chúa ngày xưa Giáng Sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo cuối thôn làng xóm tả tơi..... Muôn đời Chúa mãi thương ta.
Wednesday, March 5, 201412:00 AM(View: 49991)
Quỳ đây thống hối bao lỗi lầm năm tháng đi hoang trần gian đưa bước đến bến phù hoa con đi lạc chốn đam mê quên ơn tình Chúa vô bờ con đâu nghờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn thống hối xin Chúa Trới thương đoái con thơ đời con hoang phế biết hướng về đâu con nay tìm đến Thiên Nhan van xin Ngài dẩn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời ...