Monday
15
July
2024

CHỨNG TỪ CỦA BÀ GLORIA POLO

Wednesday, October 1, 201412:00 AM(View: 8825)
Gloria Polo bị chết vì bị sét đánh, sau đó được Thiên Chúa làm cho sống lại để làm nhân chứng.Còn đối với tôi thì sét đã vào cơ thể của tôi qua cánh tay và thoát ra ngoài qua bàn chân phải của tôi. Tôi đã bị đốt cháy khủng khiếp trên cơ thể của tôi, cả bên ngoài lẫn bên trong. Hầu như tất cả thịt của tôi đã bị đốt cháy , ngực của tôi đã bị lấy đi, và đặc biệt là phía ngực bên trái, đã có một lỗ lớn; không còn thịt ở phần dưới cơ thể của tôi, kể cả chân và sườn ; một phần gan đã cháy thành than, thận và phổi của tôi cũng bị cháy nhiều...
"Cơ thể tôi mà bạn nhìn thấy bây giờ là một sự tái tạo của Thiên Chúa nhân từ!"
Friday, November 14, 2014(View: 8775)
Thursday, March 6, 2014(View: 10865)
Monday, December 23, 2013(View: 8247)
Friday, November 8, 2013(View: 7723)
Friday, November 8, 2013(View: 5578)
Thursday, November 7, 2013(View: 5271)
Saturday, March 9, 2013(View: 13099)
Tuesday, February 19, 2013(View: 6266)
Tuesday, February 19, 2013(View: 6079)
Tuesday, February 19, 2013(View: 6082)
Tuesday, January 15, 2013(View: 7584)
Saturday, December 29, 2012(View: 7191)
Saturday, December 15, 2012(View: 7130)
Friday, December 14, 2012(View: 7100)
Wednesday, August 29, 2012(View: 10613)
Thursday, June 21, 2012(View: 10148)
Sunday, February 26, 2012(View: 8560)
Sunday, February 26, 2012(View: 8556)
Sunday, February 26, 2012(View: 8500)
Friday, February 24, 2012(View: 8763)