Tuesday
23
July
2019

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 4507)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 4067)
Wednesday, October 1, 2014(View: 3616)
Thursday, March 6, 2014(View: 5246)
Monday, December 23, 2013(View: 3584)
Friday, November 8, 2013(View: 3866)
Friday, November 8, 2013(View: 2551)
Thursday, November 7, 2013(View: 2455)
Saturday, March 9, 2013(View: 5900)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3517)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3406)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3479)
Saturday, December 29, 2012(View: 4538)
Saturday, December 15, 2012(View: 4540)
Friday, December 14, 2012(View: 4502)
Wednesday, August 29, 2012(View: 7760)
Thursday, June 21, 2012(View: 7727)
Sunday, February 26, 2012(View: 5806)
Sunday, February 26, 2012(View: 6012)
Sunday, February 26, 2012(View: 6079)
Friday, February 24, 2012(View: 6082)