Thursday
6
October
2022

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6549)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 7266)
Wednesday, October 1, 2014(View: 7080)
Thursday, March 6, 2014(View: 9169)
Monday, December 23, 2013(View: 6623)
Friday, November 8, 2013(View: 6439)
Friday, November 8, 2013(View: 4755)
Thursday, November 7, 2013(View: 4467)
Saturday, March 9, 2013(View: 10893)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5439)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5287)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5334)
Saturday, December 29, 2012(View: 6439)
Saturday, December 15, 2012(View: 6457)
Friday, December 14, 2012(View: 6400)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9891)
Thursday, June 21, 2012(View: 9419)
Sunday, February 26, 2012(View: 7796)
Sunday, February 26, 2012(View: 7866)
Sunday, February 26, 2012(View: 7825)
Friday, February 24, 2012(View: 8065)