Monday
25
March
2019

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 4301)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 3760)
Wednesday, October 1, 2014(View: 3340)
Thursday, March 6, 2014(View: 4873)
Monday, December 23, 2013(View: 3322)
Friday, November 8, 2013(View: 3609)
Friday, November 8, 2013(View: 2400)
Thursday, November 7, 2013(View: 2304)
Saturday, March 9, 2013(View: 5327)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3364)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3244)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3301)
Saturday, December 29, 2012(View: 4372)
Saturday, December 15, 2012(View: 4353)
Friday, December 14, 2012(View: 4335)
Wednesday, August 29, 2012(View: 7525)
Thursday, June 21, 2012(View: 7560)
Sunday, February 26, 2012(View: 5637)
Sunday, February 26, 2012(View: 5863)
Sunday, February 26, 2012(View: 5933)
Friday, February 24, 2012(View: 5901)