Monday
12
April
2021

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5607)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 5639)
Wednesday, October 1, 2014(View: 5162)
Thursday, March 6, 2014(View: 7157)
Monday, December 23, 2013(View: 5065)
Friday, November 8, 2013(View: 5190)
Friday, November 8, 2013(View: 3562)
Thursday, November 7, 2013(View: 3353)
Saturday, March 9, 2013(View: 8757)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4475)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4289)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4429)
Saturday, December 29, 2012(View: 5416)
Saturday, December 15, 2012(View: 5599)
Friday, December 14, 2012(View: 5452)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8841)
Thursday, June 21, 2012(View: 8562)
Sunday, February 26, 2012(View: 6626)
Sunday, February 26, 2012(View: 6896)
Sunday, February 26, 2012(View: 6883)
Friday, February 24, 2012(View: 7096)