Monday
23
July
2018

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 3931)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 3330)
Wednesday, October 1, 2014(View: 2902)
Thursday, March 6, 2014(View: 4291)
Monday, December 23, 2013(View: 2923)
Friday, November 8, 2013(View: 3266)
Friday, November 8, 2013(View: 2186)
Thursday, November 7, 2013(View: 2070)
Saturday, March 9, 2013(View: 4689)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3127)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3040)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3099)
Saturday, December 29, 2012(View: 4098)
Saturday, December 15, 2012(View: 4082)
Friday, December 14, 2012(View: 4113)
Wednesday, August 29, 2012(View: 7126)
Thursday, June 21, 2012(View: 7268)
Sunday, February 26, 2012(View: 5414)
Sunday, February 26, 2012(View: 5649)
Sunday, February 26, 2012(View: 5687)
Friday, February 24, 2012(View: 5630)