Tuesday
16
April
2024

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 7466)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 8565)
Wednesday, October 1, 2014(View: 8592)
Thursday, March 6, 2014(View: 10649)
Monday, December 23, 2013(View: 8041)
Friday, November 8, 2013(View: 7528)
Friday, November 8, 2013(View: 5467)
Thursday, November 7, 2013(View: 5177)
Saturday, March 9, 2013(View: 12885)
Tuesday, February 19, 2013(View: 6162)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5979)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5983)
Saturday, December 29, 2012(View: 7089)
Saturday, December 15, 2012(View: 7030)
Friday, December 14, 2012(View: 6996)
Wednesday, August 29, 2012(View: 10504)
Thursday, June 21, 2012(View: 10048)
Sunday, February 26, 2012(View: 8469)
Sunday, February 26, 2012(View: 8471)
Sunday, February 26, 2012(View: 8415)
Friday, February 24, 2012(View: 8668)