Sunday
12
July
2020

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5123)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 4950)
Wednesday, October 1, 2014(View: 4486)
Thursday, March 6, 2014(View: 6291)
Monday, December 23, 2013(View: 4348)
Friday, November 8, 2013(View: 4568)
Friday, November 8, 2013(View: 3036)
Thursday, November 7, 2013(View: 2921)
Saturday, March 9, 2013(View: 7657)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3981)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3859)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3998)
Saturday, December 29, 2012(View: 5027)
Saturday, December 15, 2012(View: 5130)
Friday, December 14, 2012(View: 5039)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8372)
Thursday, June 21, 2012(View: 8160)
Sunday, February 26, 2012(View: 6239)
Sunday, February 26, 2012(View: 6478)
Sunday, February 26, 2012(View: 6512)
Friday, February 24, 2012(View: 6615)