Sunday
5
April
2020

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 4961)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 4699)
Wednesday, October 1, 2014(View: 4178)
Thursday, March 6, 2014(View: 5992)
Monday, December 23, 2013(View: 4130)
Friday, November 8, 2013(View: 4360)
Friday, November 8, 2013(View: 2872)
Thursday, November 7, 2013(View: 2781)
Saturday, March 9, 2013(View: 7036)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3827)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3710)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3832)
Saturday, December 29, 2012(View: 4883)
Saturday, December 15, 2012(View: 4938)
Friday, December 14, 2012(View: 4874)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8185)
Thursday, June 21, 2012(View: 8006)
Sunday, February 26, 2012(View: 6102)
Sunday, February 26, 2012(View: 6324)
Sunday, February 26, 2012(View: 6365)
Friday, February 24, 2012(View: 6456)