Wednesday
25
May
2022

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6301)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 6890)
Wednesday, October 1, 2014(View: 6602)
Thursday, March 6, 2014(View: 8605)
Monday, December 23, 2013(View: 6136)
Friday, November 8, 2013(View: 6164)
Friday, November 8, 2013(View: 4382)
Thursday, November 7, 2013(View: 4225)
Saturday, March 9, 2013(View: 10266)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5209)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5069)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5142)
Saturday, December 29, 2012(View: 6125)
Saturday, December 15, 2012(View: 6247)
Friday, December 14, 2012(View: 6195)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9535)
Thursday, June 21, 2012(View: 9202)
Sunday, February 26, 2012(View: 7533)
Sunday, February 26, 2012(View: 7637)
Sunday, February 26, 2012(View: 7596)
Friday, February 24, 2012(View: 7857)