Thursday
28
January
2021

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5478)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 5468)
Wednesday, October 1, 2014(View: 4990)
Thursday, March 6, 2014(View: 6841)
Monday, December 23, 2013(View: 4867)
Friday, November 8, 2013(View: 5040)
Friday, November 8, 2013(View: 3416)
Thursday, November 7, 2013(View: 3250)
Saturday, March 9, 2013(View: 8451)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4344)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4174)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4302)
Saturday, December 29, 2012(View: 5311)
Saturday, December 15, 2012(View: 5487)
Friday, December 14, 2012(View: 5346)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8717)
Thursday, June 21, 2012(View: 8479)
Sunday, February 26, 2012(View: 6521)
Sunday, February 26, 2012(View: 6797)
Sunday, February 26, 2012(View: 6789)
Friday, February 24, 2012(View: 6949)