Saturday
17
November
2018

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 4085)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 3507)
Wednesday, October 1, 2014(View: 3086)
Thursday, March 6, 2014(View: 4484)
Monday, December 23, 2013(View: 3080)
Friday, November 8, 2013(View: 3394)
Friday, November 8, 2013(View: 2281)
Thursday, November 7, 2013(View: 2166)
Saturday, March 9, 2013(View: 5026)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3232)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3115)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3172)
Saturday, December 29, 2012(View: 4220)
Saturday, December 15, 2012(View: 4184)
Friday, December 14, 2012(View: 4217)
Wednesday, August 29, 2012(View: 7306)
Thursday, June 21, 2012(View: 7377)
Sunday, February 26, 2012(View: 5506)
Sunday, February 26, 2012(View: 5721)
Sunday, February 26, 2012(View: 5773)
Friday, February 24, 2012(View: 5728)