Sunday
1
October
2023

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 7192)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 8135)
Wednesday, October 1, 2014(View: 8082)
Thursday, March 6, 2014(View: 10197)
Monday, December 23, 2013(View: 7600)
Friday, November 8, 2013(View: 7104)
Friday, November 8, 2013(View: 5216)
Thursday, November 7, 2013(View: 4958)
Saturday, March 9, 2013(View: 12236)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5892)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5743)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5753)
Saturday, December 29, 2012(View: 6857)
Saturday, December 15, 2012(View: 6815)
Friday, December 14, 2012(View: 6797)
Wednesday, August 29, 2012(View: 10301)
Thursday, June 21, 2012(View: 9823)
Sunday, February 26, 2012(View: 8223)
Sunday, February 26, 2012(View: 8276)
Sunday, February 26, 2012(View: 8211)
Friday, February 24, 2012(View: 8471)