Sunday
24
October
2021

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5888)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 6184)
Wednesday, October 1, 2014(View: 5680)
Thursday, March 6, 2014(View: 7713)
Monday, December 23, 2013(View: 5538)
Friday, November 8, 2013(View: 5626)
Friday, November 8, 2013(View: 3884)
Thursday, November 7, 2013(View: 3743)
Saturday, March 9, 2013(View: 9403)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4816)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4626)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4764)
Saturday, December 29, 2012(View: 5714)
Saturday, December 15, 2012(View: 5912)
Friday, December 14, 2012(View: 5836)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9149)
Thursday, June 21, 2012(View: 8863)
Sunday, February 26, 2012(View: 7073)
Sunday, February 26, 2012(View: 7229)
Sunday, February 26, 2012(View: 7175)
Friday, February 24, 2012(View: 7418)