Saturday
24
July
2021

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5757)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 5881)
Wednesday, October 1, 2014(View: 5452)
Thursday, March 6, 2014(View: 7446)
Monday, December 23, 2013(View: 5326)
Friday, November 8, 2013(View: 5407)
Friday, November 8, 2013(View: 3734)
Thursday, November 7, 2013(View: 3575)
Saturday, March 9, 2013(View: 9089)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4652)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4473)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4613)
Saturday, December 29, 2012(View: 5565)
Saturday, December 15, 2012(View: 5763)
Friday, December 14, 2012(View: 5669)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9008)
Thursday, June 21, 2012(View: 8725)
Sunday, February 26, 2012(View: 6838)
Sunday, February 26, 2012(View: 7064)
Sunday, February 26, 2012(View: 7042)
Friday, February 24, 2012(View: 7250)