Friday
18
January
2019

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 4195)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 3603)
Wednesday, October 1, 2014(View: 3202)
Thursday, March 6, 2014(View: 4610)
Monday, December 23, 2013(View: 3189)
Friday, November 8, 2013(View: 3511)
Friday, November 8, 2013(View: 2338)
Thursday, November 7, 2013(View: 2232)
Saturday, March 9, 2013(View: 5198)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3296)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3177)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3232)
Saturday, December 29, 2012(View: 4303)
Saturday, December 15, 2012(View: 4256)
Friday, December 14, 2012(View: 4269)
Wednesday, August 29, 2012(View: 7414)
Thursday, June 21, 2012(View: 7474)
Sunday, February 26, 2012(View: 5570)
Sunday, February 26, 2012(View: 5796)
Sunday, February 26, 2012(View: 5858)
Friday, February 24, 2012(View: 5798)