Thursday
29
October
2020

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5340)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 5220)
Wednesday, October 1, 2014(View: 4746)
Thursday, March 6, 2014(View: 6573)
Monday, December 23, 2013(View: 4620)
Friday, November 8, 2013(View: 4824)
Friday, November 8, 2013(View: 3265)
Thursday, November 7, 2013(View: 3118)
Saturday, March 9, 2013(View: 8120)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4188)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4037)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4174)
Saturday, December 29, 2012(View: 5196)
Saturday, December 15, 2012(View: 5352)
Friday, December 14, 2012(View: 5235)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8578)
Thursday, June 21, 2012(View: 8349)
Sunday, February 26, 2012(View: 6404)
Sunday, February 26, 2012(View: 6686)
Sunday, February 26, 2012(View: 6675)
Friday, February 24, 2012(View: 6815)