Tuesday
21
March
2023

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6891)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 7737)
Wednesday, October 1, 2014(View: 7636)
Thursday, March 6, 2014(View: 9777)
Monday, December 23, 2013(View: 7159)
Friday, November 8, 2013(View: 6775)
Friday, November 8, 2013(View: 4991)
Thursday, November 7, 2013(View: 4715)
Saturday, March 9, 2013(View: 11567)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5659)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5513)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5548)
Saturday, December 29, 2012(View: 6667)
Saturday, December 15, 2012(View: 6637)
Friday, December 14, 2012(View: 6607)
Wednesday, August 29, 2012(View: 10128)
Thursday, June 21, 2012(View: 9638)
Sunday, February 26, 2012(View: 8044)
Sunday, February 26, 2012(View: 8087)
Sunday, February 26, 2012(View: 8021)
Friday, February 24, 2012(View: 8275)