Saturday
22
September
2018

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 4015)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 3408)
Wednesday, October 1, 2014(View: 2985)
Thursday, March 6, 2014(View: 4374)
Monday, December 23, 2013(View: 2982)
Friday, November 8, 2013(View: 3319)
Friday, November 8, 2013(View: 2233)
Thursday, November 7, 2013(View: 2111)
Saturday, March 9, 2013(View: 4816)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3177)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3074)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3132)
Saturday, December 29, 2012(View: 4161)
Saturday, December 15, 2012(View: 4127)
Friday, December 14, 2012(View: 4164)
Wednesday, August 29, 2012(View: 7213)
Thursday, June 21, 2012(View: 7328)
Sunday, February 26, 2012(View: 5453)
Sunday, February 26, 2012(View: 5682)
Sunday, February 26, 2012(View: 5734)
Friday, February 24, 2012(View: 5682)