Monday
24
January
2022

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6072)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 6480)
Wednesday, October 1, 2014(View: 6158)
Thursday, March 6, 2014(View: 8033)
Monday, December 23, 2013(View: 5819)
Friday, November 8, 2013(View: 5869)
Friday, November 8, 2013(View: 4100)
Thursday, November 7, 2013(View: 3986)
Saturday, March 9, 2013(View: 9812)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4994)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4808)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4959)
Saturday, December 29, 2012(View: 5931)
Saturday, December 15, 2012(View: 6059)
Friday, December 14, 2012(View: 5989)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9316)
Thursday, June 21, 2012(View: 9028)
Sunday, February 26, 2012(View: 7302)
Sunday, February 26, 2012(View: 7455)
Sunday, February 26, 2012(View: 7367)
Friday, February 24, 2012(View: 7603)