Wednesday
4
October
2023

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 7200)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 8145)
Wednesday, October 1, 2014(View: 8103)
Thursday, March 6, 2014(View: 10212)
Monday, December 23, 2013(View: 7612)
Friday, November 8, 2013(View: 7144)
Friday, November 8, 2013(View: 5225)
Thursday, November 7, 2013(View: 4966)
Saturday, March 9, 2013(View: 12256)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5898)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5749)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5759)
Saturday, December 29, 2012(View: 6863)
Saturday, December 15, 2012(View: 6822)
Friday, December 14, 2012(View: 6803)
Wednesday, August 29, 2012(View: 10308)
Thursday, June 21, 2012(View: 9829)
Sunday, February 26, 2012(View: 8229)
Sunday, February 26, 2012(View: 8283)
Sunday, February 26, 2012(View: 8217)
Friday, February 24, 2012(View: 8482)