Thursday
27
June
2019

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 4472)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 4013)
Wednesday, October 1, 2014(View: 3564)
Thursday, March 6, 2014(View: 5184)
Monday, December 23, 2013(View: 3533)
Friday, November 8, 2013(View: 3812)
Friday, November 8, 2013(View: 2520)
Thursday, November 7, 2013(View: 2423)
Saturday, March 9, 2013(View: 5781)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3483)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3370)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3437)
Saturday, December 29, 2012(View: 4499)
Saturday, December 15, 2012(View: 4502)
Friday, December 14, 2012(View: 4468)
Wednesday, August 29, 2012(View: 7706)
Thursday, June 21, 2012(View: 7686)
Sunday, February 26, 2012(View: 5766)
Sunday, February 26, 2012(View: 5981)
Sunday, February 26, 2012(View: 6050)
Friday, February 24, 2012(View: 6040)