Monday
21
January
2019

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 4197)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 3611)
Wednesday, October 1, 2014(View: 3210)
Thursday, March 6, 2014(View: 4618)
Monday, December 23, 2013(View: 3198)
Friday, November 8, 2013(View: 3518)
Friday, November 8, 2013(View: 2339)
Thursday, November 7, 2013(View: 2237)
Saturday, March 9, 2013(View: 5204)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3297)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3180)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3237)
Saturday, December 29, 2012(View: 4305)
Saturday, December 15, 2012(View: 4261)
Friday, December 14, 2012(View: 4270)
Wednesday, August 29, 2012(View: 7415)
Thursday, June 21, 2012(View: 7474)
Sunday, February 26, 2012(View: 5571)
Sunday, February 26, 2012(View: 5799)
Sunday, February 26, 2012(View: 5863)
Friday, February 24, 2012(View: 5802)