Tuesday
21
May
2024

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 7507)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 8671)
Wednesday, October 1, 2014(View: 8707)
Thursday, March 6, 2014(View: 10762)
Monday, December 23, 2013(View: 8133)
Friday, November 8, 2013(View: 7625)
Friday, November 8, 2013(View: 5506)
Thursday, November 7, 2013(View: 5204)
Saturday, March 9, 2013(View: 12953)
Tuesday, February 19, 2013(View: 6203)
Tuesday, February 19, 2013(View: 6015)
Tuesday, February 19, 2013(View: 6023)
Saturday, December 29, 2012(View: 7127)
Saturday, December 15, 2012(View: 7064)
Friday, December 14, 2012(View: 7032)
Wednesday, August 29, 2012(View: 10541)
Thursday, June 21, 2012(View: 10083)
Sunday, February 26, 2012(View: 8503)
Sunday, February 26, 2012(View: 8498)
Sunday, February 26, 2012(View: 8441)
Friday, February 24, 2012(View: 8703)