Friday
26
February
2021

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5531)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 5540)
Wednesday, October 1, 2014(View: 5064)
Thursday, March 6, 2014(View: 6979)
Monday, December 23, 2013(View: 4949)
Friday, November 8, 2013(View: 5101)
Friday, November 8, 2013(View: 3463)
Thursday, November 7, 2013(View: 3295)
Saturday, March 9, 2013(View: 8591)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4402)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4210)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4358)
Saturday, December 29, 2012(View: 5352)
Saturday, December 15, 2012(View: 5531)
Friday, December 14, 2012(View: 5392)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8762)
Thursday, June 21, 2012(View: 8515)
Sunday, February 26, 2012(View: 6559)
Sunday, February 26, 2012(View: 6837)
Sunday, February 26, 2012(View: 6834)
Friday, February 24, 2012(View: 7015)