Thursday
28
May
2020

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5044)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 4866)
Wednesday, October 1, 2014(View: 4365)
Thursday, March 6, 2014(View: 6172)
Monday, December 23, 2013(View: 4252)
Friday, November 8, 2013(View: 4483)
Friday, November 8, 2013(View: 2952)
Thursday, November 7, 2013(View: 2867)
Saturday, March 9, 2013(View: 7444)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3911)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3795)
Tuesday, February 19, 2013(View: 3928)
Saturday, December 29, 2012(View: 4961)
Saturday, December 15, 2012(View: 5044)
Friday, December 14, 2012(View: 4966)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8284)
Thursday, June 21, 2012(View: 8093)
Sunday, February 26, 2012(View: 6177)
Sunday, February 26, 2012(View: 6410)
Sunday, February 26, 2012(View: 6441)
Friday, February 24, 2012(View: 6541)