Saturday
1
October
2022

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6534)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 7255)
Wednesday, October 1, 2014(View: 7049)
Thursday, March 6, 2014(View: 9144)
Monday, December 23, 2013(View: 6605)
Friday, November 8, 2013(View: 6427)
Friday, November 8, 2013(View: 4747)
Thursday, November 7, 2013(View: 4461)
Saturday, March 9, 2013(View: 10876)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5429)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5281)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5329)
Saturday, December 29, 2012(View: 6427)
Saturday, December 15, 2012(View: 6450)
Friday, December 14, 2012(View: 6397)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9878)
Thursday, June 21, 2012(View: 9410)
Sunday, February 26, 2012(View: 7779)
Sunday, February 26, 2012(View: 7862)
Sunday, February 26, 2012(View: 7818)
Friday, February 24, 2012(View: 8051)