Thursday
3
December
2020

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5412)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 5305)
Wednesday, October 1, 2014(View: 4829)
Thursday, March 6, 2014(View: 6657)
Monday, December 23, 2013(View: 4708)
Friday, November 8, 2013(View: 4892)
Friday, November 8, 2013(View: 3333)
Thursday, November 7, 2013(View: 3169)
Saturday, March 9, 2013(View: 8268)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4259)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4100)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4240)
Saturday, December 29, 2012(View: 5236)
Saturday, December 15, 2012(View: 5410)
Friday, December 14, 2012(View: 5279)
Wednesday, August 29, 2012(View: 8640)
Thursday, June 21, 2012(View: 8409)
Sunday, February 26, 2012(View: 6451)
Sunday, February 26, 2012(View: 6730)
Sunday, February 26, 2012(View: 6728)
Friday, February 24, 2012(View: 6874)