Monday
20
September
2021

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 5835)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 6082)
Wednesday, October 1, 2014(View: 5595)
Thursday, March 6, 2014(View: 7618)
Monday, December 23, 2013(View: 5468)
Friday, November 8, 2013(View: 5546)
Friday, November 8, 2013(View: 3819)
Thursday, November 7, 2013(View: 3667)
Saturday, March 9, 2013(View: 9267)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4741)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4561)
Tuesday, February 19, 2013(View: 4691)
Saturday, December 29, 2012(View: 5644)
Saturday, December 15, 2012(View: 5859)
Friday, December 14, 2012(View: 5783)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9088)
Thursday, June 21, 2012(View: 8809)
Sunday, February 26, 2012(View: 7001)
Sunday, February 26, 2012(View: 7158)
Sunday, February 26, 2012(View: 7122)
Friday, February 24, 2012(View: 7336)