Saturday
25
June
2022

MẾN YÊU THÁNH THỂ

Tuesday, January 15, 201312:00 AM(View: 6368)


SáchMẾN YÊU THÁNH THỂ”

Đời sống Thánh Thể theo gương các Thánh

****

 Nguyên tác: “JESUS OUR EUCHARISTIC LOVE”

 Tác giả: Linh mục STÊFANÔ MANELLI, OFM

 Dịch giả: ĐỒNG TÂM, CMC


Friday, November 14, 2014(View: 6975)
Wednesday, October 1, 2014(View: 6716)
Thursday, March 6, 2014(View: 8727)
Monday, December 23, 2013(View: 6245)
Friday, November 8, 2013(View: 6222)
Friday, November 8, 2013(View: 4491)
Thursday, November 7, 2013(View: 4276)
Saturday, March 9, 2013(View: 10404)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5256)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5116)
Tuesday, February 19, 2013(View: 5199)
Saturday, December 29, 2012(View: 6192)
Saturday, December 15, 2012(View: 6296)
Friday, December 14, 2012(View: 6242)
Wednesday, August 29, 2012(View: 9610)
Thursday, June 21, 2012(View: 9249)
Sunday, February 26, 2012(View: 7603)
Sunday, February 26, 2012(View: 7686)
Sunday, February 26, 2012(View: 7646)
Friday, February 24, 2012(View: 7899)