Monday
22
July
2024

Mến Yêu Thánh Thể

Monday, January 16, 201212:00 AM(View: 8466)
Mến yêu Thánh Thể

(Jesus Out Eucharistic Love, Lm. Stephan, OFM - Dịch gỉa : Đồng Tâm, CMC)

Chúa phán với Thánh nữ Gertruđê:“Con hãy tin chắc rằng, kẻ nào đã sốt sắng tham dự bao nhiêu Thánh Lễ, thì Ta sẽ sai đến với người đó bấy nhiêu thánh nhân để an ủi và bênh vực nó trong giờ cuối cùng khi nó sắp lìa đời”.
Friday, February 24, 2012(View: 8775)
Thursday, February 9, 2012(View: 8124)
Thursday, January 19, 2012(View: 10515)
Thursday, January 19, 2012(View: 8463)
Thursday, January 19, 2012(View: 12748)
Monday, January 16, 2012(View: 8278)
Sunday, January 15, 2012(View: 7821)
Friday, January 13, 2012(View: 8709)
Wednesday, January 11, 2012(View: 7625)
Thursday, January 5, 2012(View: 7894)
Tuesday, January 3, 2012(View: 7012)
Tuesday, January 3, 2012(View: 8446)
Tuesday, January 3, 2012(View: 8917)
Tuesday, January 3, 2012(View: 7913)
Monday, January 2, 2012(View: 6386)
Monday, January 2, 2012(View: 6203)
Sunday, January 1, 2012(View: 5728)
Sunday, January 1, 2012(View: 5498)
Sunday, January 1, 2012(View: 6602)
Sunday, January 1, 2012(View: 5755)
Saturday, December 24, 2011(View: 7252)
Tuesday, December 13, 2011(View: 6985)
Wednesday, December 7, 2011(View: 8808)
Thursday, June 30, 2011(View: 6179)